Any Questions on Automated?

ОБЛІК ЗАПАСІВ


Підтримка складського і партійного обліку.
Облік додаткових витрат, що включаються до вартості запасів.
ОБЛІК ТЗВ


Документи по складському обліку, включаючи комплектацію, разукомплектация.
ОБЛІК ТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ


Налаштування функціональності використання роздрібної та комісійної торгівлі.
Облік в роздробі з використанням автоматизованої і неавтоматизированной торгової точки. Можливість обліку за цінами закупівлі або цінами продажу.
Специфіка обліку при торгівлі
ОБЛІК КОШТІВ


Облік безготівкових грошових коштів.
Облік грошових коштів у валюті.
Можливість планування надходження або витрачання ДС.
Робота з обробкою обміну з банком.
Облік готівкових грошових коштів.
Облік розрахунків з контрагентами
Можливість налаштування рахунків обліку розрахунків з контрагентами для груп контрагентів, для окремих контрагентів або для договорів.
Можливість налаштування журналу документів з ієрархічним переглядом по контрагентам.
Виділення кольором документів з різними варіантами відбору.
Звітність по взаєморозрахунках.
ОБЛІК ОС, МНМА, НМА І МБП


Документообіг для всіх господарських операцій з обліку ОС МНМА, МБП і МНА з типовими друкарськими формами.
Повна інформація про ОС в картці ОС.
Пооб'єктний або кількісний облік МНМА.
Облік малоцінний активів при передачі в експлуатацію і переміщенню між підрозділами і відповідальними особами.
Автоматизація списання малоцінки з експлуатації з різними варіантами відбору.
Повний облік НМА.
ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА


Облік виробництва продукції і напівфабрикатів.
Облік виробництва внутрішніх послуг.
Облік реалізації послуг з використанням або без використання планових цін.
Використання різних варіантів розподілу прямих і загальновиробничих витрат. Автоматизація розрахунку собівартості виробництва продукції і послуг за допомогою документа «Закриття місяця».
ОБЛІК ПДВ


Налаштування варіантів обліку ПДВ в Договорі контрагента.
Спеціалізовані типові звіти для перевірки коректності урахування ПДВ.
Автоматичне створення НН за допомогою обробки «Форміровованіе податкових накладних» за період.
Вивантаження НН і РК для передачі в контролюючі організації.
Формування звітності по ПДВ.
ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ


Опціонально ведення кадрового обліку і розрахунку зарплати в цій програмі або у зовнішній програмі.
При використанні зовнішньої програми в BAS Бухгалтерії можна вести облік за розрахунками з персоналом на субрахунках рахунку 66 "Розрахунки по оплаті праці" по кожному працівнику окремо або в цілому по персоналу.
Можливе використання спрощеного режиму обліку нарахувань.
Можливість використання спрощеного кадрового обліку без створення документів. Перехід до ведення повного обліку можна здійснити в будь-який момент без необхідності конвертації даних.
Формування проводок по нарахуванню заробітної плати можливо в двох режимах - безпосередньо в документі нарахування (при його проведенні), або окремим документом "Відображення зарплати в бухгалтерському обліку" в кінці періоду.
ЗАКРИТТЯ ПЕРІОДІВ, ЗВІТНІСТЬ


Автоматизовані регламентні операції, виконувані по закінченні місяця, в тому числі нарахування амортизації, переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, розрахунок собівартості, визначення фінансових результатів і інші.
Повний набір стандартних бухгалтерських звітів (оборотно-сальдові відомості, шахова відомість, головна книга та ін.
Зручні налаштування і збереження варіантів настройки звітів.
Автоматизовані формування і здача регламентованої звітності.
Синхронізація даних з конфігураціями «Управління торгівлею 3», «Зарплата і управління персоналом».
2240,00 грн.

Experience Automated

Discover why hundreds of shippers and 3PLs rely on

Automated for collaboration and supply chain visibility

Automated provides cloud logistics software for efficient transport management. Save time, reduce transport costs, gain transparency and actionable insights to optimize your supply chain. Automated spot transport sourcing, collaborative appointment scheduling / time slot booking, powerful analytics.  automated supply chains, automated, supply chain management, cloud logistics software, cloud TMS, time slot booking, appointment scheduling, saas tms, warehouse management, supply chain optimization, supply chain visibility, spot transport sourcing, transport tendering, transport order management, logistics control tower, collaborative time slot booking, ollaborative appointment scheduling shipper TMS, cloud transport management system, shipper, cloud logistics app, cloud logistics application, time slot management, logistics, transport, transportation, shipper, carrier, freight forwarder, spot bidding

Headquarters: Third Floor, 207 Regent Street, W1B 3HH London, United Kingdom

Automated Supply Chains Ltd. is registered in England and Wales under company number 08590745

E-mail support (24/7/365): support@freetimeslot.com

 

Phone: +44 20 32 866 711

PRODUCT

RESOURCES

SUPPORT

LEGAL & IT

COMPANY

© 2013-2020. Automated Supply Chains Ltd. All Rights Reserved.